Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: #ElanPlum

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: #ElanPlum

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri z imenom #ElanPlum, 28. 02. 2023 (v nadaljevanju “nagradna igra”) podjetja PR d.o.o., Puštal 101, 4220 Škofja Loka, Slovenija, matična številka: 1199242000 (v nadaljevanju: organizator). Ta nagradna igra ni na noben način povezana s Facebook-om ali Instagram-om kot podjetjem.

SPLOŠNE DOLOČBE
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 28. 02. 2023 do vključno 09. 03. 2023, nagradna igra pa poteka na Instagram omrežju, na profilu @ExtremeVital. Sodelujoči v nagradni igri je posameznica ali posameznik (v nadaljevanju “sodelujoči”), ki všečka stran @ExtremeVital, odda en komentar z označenimi prijatelji in pravilno odgovori na vprašanje na Instagram strani @ExtremeVital v časovnem okvirju poteka nagradne igre. Sodelujoči lahko poda več komentarjev, in posledično v žrebu sodeluje večkrat. Sodelujoči lahko deli objavo na svojem zidu. Nagrajenec je posameznik ali posameznica, ki je izžreban za nagrade (v nadaljevanju “izžrebanec”).

Izžrebana bo ena nagrada.

NAMEN NAGRADNE IGRE
Poslanstvo nagradne igre je promocija športne trgovine Extreme Vital in blagovnih znamk Elan ter Plum, ki poklanjajo en par turnih smuči Elan Ripstick Tour 94 s priloženimi kožami, vezi Plum Oazo 8 in vodeno turo z gorsko vodnico Tino Di Batista. Nagradna igra je prav tako namenjena spodbujanju interakcije sodelujočih na Instagram profilu športne trgovine Extreme Vital.

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni spletni uporabniki, državljani Republike Slovenije, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči z odgovorom v komentar sprejme tudi pogoje sodelovanja. Mladoletni uporabniki v nagradni igri lahko sodelujejo samo s privoljenjem staršev ali skrbnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani, lahko pa nagradno igro promovirajo. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka, ter je za udeležence in sodelujoče brezplačno. Vendar uporabniki in sodelujoči sami nosijo vse morebitne stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta idr.).

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Uporabnik spleta, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora všečkati Instagram stran @ExtremeVital, v objavo na Instagram profilu @ExtremeVital mora oddati svoj komentar, v katerem označi tri prijatelje in pravilno odgovori na vprašanje, če ga organizator zastavi. Sodelujoči lahko objavo tudi deli.

IZBOR in ŽREBANJE
Žrebanje se izvede v petek, 10. 03. 2023 v prostorih Extreme Vital. V žrebanju sodelujejo vsi, ki izpolnjujejo vse pogoje navedene v točkah “Kdo lahko sodeluje v nagradni igri” in “Način sodelovanja v nagradni igri”. Žrebanje se izvede elektronsko preko naključnega algoritma v prisotnosti komisije organizatorja.

NAGRADE IN PREVZEM NAGRADE
Organizator bo izžrebancu na Instagramu z objavo njegovega Instagram profilnega imena podeli eno nagrado, ki vsebuje:
- 1x turne smuči Elan Ripstick Tour 2023 + Elan kože
- 1x turne vezi Plum Oazo 8 2023
- vodeno turo z ambasadorko znamk in gorsko vodnico Tina Di Batista (termin po dogovoru med izžrebancem in vodnico, lahko tudi v sezoni 2023/24)


Nagrado bo prejel izžrebanec, ki bodo v komentarju nagradne igre #ElanPlum označil 3 svoje prijatelje. Nagrajenec bo razglašen v komentarju pod objavo #ElanPlum na Instagramu-u, zato morajo sodelujoči objavo, ki so jo komentirali, tudi aktivno spremljati. Glede na navodila v odgovoru na komentar z obvestilom o nagradi mora izžrebanec najkasneje v roku 8 dni od razglasitve sporočiti svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska in davčna številka ter emšo) v zasebno sporočilo na Instagram profil @ExtremeVital. V odgovoru na to bo organizator posredoval nadaljnje podrobnosti o nagradi in njenem prevzemu. Fizično nagrado bo organizator nagrajencu poslal po pošti na posredovani naslov, najkasneje 10 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade. V primeru, da posredovan naslov nagrajenca nahaja izven meja Slovenije, stroške poštnine krije izžrebanec sam. Če posamezni izžrebanec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval organizatorju, se razume, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega izžrebanca. Če izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, ostane nagrada nepodeljena. Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini. Menjava nagrad ni mogoča.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:
• izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
• se ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo izžrebanci, organizator objavi njihovo ime in priimek na Instagram profilu @ExtremeVital. Po potrebi se ob prevzemu nagrade posname tudi kratek video ali fotografijo.


ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• nedelovanje aplikacije Instagram in posledice nedelovanje, ne glede na razloge za to
• izpad omrežja pogodbenih partnerjev, izpad električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo elektronske pošte, svetovnega spleta ali drugih storitev,
• kakršne koli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad,
• točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator nadalje obdeluje njegove osebne podatke, s katerimi sodeluje v nagradni igri. Organizator bo pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre in za statistično obdelavo. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora sodelujoči podati zahtevek v zasebno sporočilo na Instagram profil @ExtremeVital. Prav tako se na ta naslov naslovijo tudi morebitne pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro.

KONČNA DOLOČILA
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik s pravili soglaša. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, menjava nagrad ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na svojem Instagram profilu. Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani Extreme Vital (https://www.extremevital.com/) za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi pošlje zasebno sporočilo na Instagram profil Extreme Vital.

Radovljica, 28. 03. 2023